language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên pháp chế & tuân thủ

ACS Trading Vietnam Co. Ltd.
Updated: 07/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup

Job Description

· Thu thập thông tin, số liệu từ phòng ban để thực hiện báo cáo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật

· Cập nhật các văn bản luật liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành

· Soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản pháp lý của công ty/phòng ban theo phân công.

· Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty như đăng ký, thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và các giấy phép khác

· Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về pháp lý cho các bộ phận, phòng ban, công ty

· Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nội bộ

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng và người quản lý trực tiếp.

Job Requirement

-          Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật

-          Giao tiếp tiếng anh cơ bản

-          Kĩ năng tin học

·         Thời gian làm việc : giờ hanh chính

·         Kinh nghiệm : 02 năm kinh nghiệm

·         Thời gian thử việc : 2 tháng

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

ACS Trading Vietnam Co. Ltd.

Company size: 2000
ACS Trading Vietnam Company Limited is subsidiary of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company limited which is public listed company in Thailand. The...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên pháp chế & tuân thủ

ACS Trading Vietnam Co. Ltd.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts