About us

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Employment Information

Chuyên viên Pháp chế và Tuân thủ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Law / Legal Services , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ 44 Mil - 77 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ 8,8 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SolarBK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh