language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Pháp chế

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chức năng tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp lý:

 • Tư vấn cho Các đơn vị trong toàn Ngân hàng về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo phân công của Trưởng ban.
 • Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho các phòng ban, đơn vị trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng các loại, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống Ngân hàng theo phân công của Trưởng ban.
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin về pháp luật cho Trưởng ban và các phòng ban liên quan, phát hiện và có ý kiến về những quy định của Ngân hàng không phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo Trưởng ban kịp thời xử lý.
 • Tham gia tư vấn theo sự phân công của Trưởng ban cho Ngân hàng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Ngân hàng trong các vụ kiện dân sự, kinh tế.
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

2. Chức năng nhiệm vụ khác:

 • Tham gia công tác công bố thông tin, thẩm định thông tin trước khi thông tin được cung cấp ra bên ngoài.
 • Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, CBNV trong nội bộ công ty, các tranh chấp giữa công ty với khách hàng và đối tác.
 • Tham gia giải quyết các yêu cầu của các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty và trình Trưởng ban các phương án giải quyết.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban và chế độ báo cáo định kỳ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan (trở lên)
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Nắm vững luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp ... 
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Được thành lập từ năm 1995, trải qua hơn 18 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), ( tiền thân là Ngân hàng TMCP Nam Việt) đã khẳng định được vị trí...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Pháp chế

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts