language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Pháp chế

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh
Updated: 13/06/2018

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary:

 • Industry: Law / Legal Services

  Deadline to apply: 31/07/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia xây dựng, thiết lập hệ thống Văn bản lập quy của Công ty; kiểm tra kiểm soát nội bộ; phát triển hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm soát việc tuân thủ tại Công ty và hệ thống phòng khám;

 • Phối hợp với các bộ phận để kiểm tra đánh giá tình hình tuân thủ tại từng bộ phận; phát hiện những sai sót, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy trình, quy chế do Công ty ban hành;

 • Thực hiện kiểm tra đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các Quy trình đã ban hành và báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng Pháp Chế và Ban Giám Đốc; đề xuất điều chỉnh quy trình, quy chế kịp thời nhằm đảm bảo việc vận hành được tinh gọn và hạn chế rủi ro cho Công ty;

 • Tư vấn cho cấp quản lý trong công tác tuyển dụng/ đào tạo/ quản lý nhân sự/ hoạt động nghiệp vụ;

 • Phối hợp đào tạo hội nhập và đào tạo nhận thức về hệ thống quy trình quy định của Công ty cho CBNV mới.

 • Tham gia các buổi thảo luận và ghi nhận sự thay đổi trong quy trình hiện tại, phân tích lí do và có giải pháp phù hợp;

 • Tham gia các buổi thảo luận và ban hành quy trình mới (quy trình pháp lý cho phòng khám mới, quy trình khai trương phòng khám mới...);

 • Tham gia cùng thiết lập các yêu cầu, tiêu chuẩn cho các mô hình phòng khám.

Job Requirement

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Pháp chế-tuân thủ

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

https://dhamedic.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Y Tế Việt Anh (DHA Medic), trực thuộc Tập đoàn DHA, là đơn vị thành lập và vận hành chuỗi Phòng khám đa khoa DHA. Chuỗi phòng khám DHA là mô...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Pháp chế

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts