language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

BIDGROUP

Chuyên viên pháp chế

BIDGROUP
Updated: 23/04/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary: -

 • Industry: Law / Legal Services

  Deadline to apply: 22/05/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

a. Tư vấn Pháp lý Dự án:

- Hỗ trợ đơn vị chức năng về việc kiểm tra, rà soát phát lý các dự án Công ty chuẩn bị đầu tư hoặc phối hợp đầu tư;

- Thực hiện việc đánh giá và đưa ý kiến tư vấn pháp lý về phương án đầu tư, quản lý, triển khai, kinh doanh tại các Dự án;

- Tư vấn pháp lý đối với các nội dung công việc liên quan đến thực hiện, triển khai, kinh doanh Dự án; Hỗ trợ soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa, đàm phán Hợp đồng/các Văn bản có liên quan.

- Cập nhật các Văn bản pháp lý có liên quan đến Dự án để lưu ý, cảnh bảo các đơn vị trong quá trình tham gia triển khai vận dụng, thực hiện.

b. Tư vấn Pháp lý Hợp đồng:

- Soạn thảo, rà soát, tư vấn, hỗ trợ đàm phán các (Dự thảo) Hợp đồng/văn bản thỏa thuận của Công ty với các đối tác bên ngoài.

- Phân tích, có ý kiến pháp lý và đề xuất phương án giải quyết đối với việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trong các trường hợp có vi phạm, phát sinh tranh chấp;

c. Tư vấn Pháp lý Doanh nghiệp:

- Thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các Văn bản nội bộ (quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn,…) do các đơn vị, phòng ban khác xây dựng, soạn thảo khi được yêu cầu hoặc theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Soạn thảo các Quy trình, quy định, thủ tục liên quan, gắn liền với hoạt động nghiệp vụ của Ban theo yêu cầu thực tế phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Tư vấn và làm đầu mối thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, thay đổi, tổ chức quản lý, tổ chức lại doanh nghiệp và các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty và các thủ tục khác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát sinh từ hoạt động của Công ty.

- Tham gia, hỗ trợ các đơn vị để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ hoạt động của Công ty; tham gia vào các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Các công việc được giao khác.

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn:     

-  Bằng cấp/Nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật;

-  Am hiểu về hoạt động của công ty trong lĩnh vực Bất động sản;

-  Nắm được cơ bản quy định pháp luật về Bất động sản, Đầu tư, Dân sự, Doanh nghiệp, Thương mại

-  Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản;

-  Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế doanh nghiệp.

2. Yêu cầu khác

- Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp hoặc 02 năm trong lĩnh vực Bất động sản.

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Mức độ liêm chính trong công việc;

- Năng lực cốt lõi chuyên môn/đặc thù.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

BIDGROUP

Company size: 100-499
Công ty cổ phần BIDGROUP được thành lập từ năm 2006, hoạt động trong các lĩnh vực tổng thầu, đầu tư bất động sản và kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên pháp chế

BIDGROUP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts