language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Pháp Chế

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T (T&T LAND)
Updated: 11/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 8 Years

  Salary: -

 • Industry: Law / Legal Services, Real Estate

  Deadline to apply: 10/11/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thu thập thông tin về tình trạng pháp lý của dự án (tính hợp pháp, các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, xử phạt)

2. Soạn thảo các Hợp đồng với đối tác, Khách hàng

3. Xây dựng và ban hành bộ khung mẫu các văn bản bán hàng

4. Chuyển thông tin sản phẩm thành ngôn ngữ hợp đồng (xây dựng dự thảo HĐ)

5. Xây dựng dự thảo HĐ môi giới với điều khoản thương mại đã được duyệt (về pháp lý);

6. Tham gia đào tạo liên quan đến các quy định trong biểu mẫu

7. Kiểm tra, sửa Văn bản thanh lý

8. Cung cấp, cập nhật văn bản, cơ sở pháp lý của sản phẩm, mô hình bán hàng đối với các dự án được phân công

9. Soạn thảo, tư vấn các hợp đồng về vốn

10. Theo dõi, kiểm soát xử lý rủi ro

11. Phối hợp với Ban Pháp chế Tập đoàn theo phân công của Trưởng Phòng, đề xuất để ban hành các quy trình, thủ tục pháp lý mẫu, các bộ hợp đồng mẫu sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty;

12. Tham gia xây dựng các hợp đồng mẫu liên quan đến việc kinh doanh bất động sản, cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ khác cho khu dân cư.

13. Tư vấn, soạn thảo các Hợp đồng mua sắm, các biểu mẫu đi kèm. Đề xuất Mua sắm CCDC VPP (kiểm soát và đề xuất theo phòng)

14. Cập nhật, phổ biến văn bản pháp lý

15. Tham gia rà soát văn bản pháp lý

16. Cập nhật và ứng dụng các phần mềm quản lý

Thực hiện các công việc khác theo sự phận công của Lãnh đạo.

Job Requirement

1.      Trình độ

Cử nhân Luật

2.      Kiến thức

Luật, Bất động sản

3.      Kinh nghiệm

- Tối thiểu 03 năm

4.      Kỹ năng nghiệp vụ

- Kỹ năng chuyên gia pháp chế: Đọc hiểu văn bản pháp luật, phân tích, đánh giá, tư vấn và soạn thảo văn bản

5.      Ngoại ngữ và yêu cầu khác

- Tin học văn phòng

- Tiếng Anh pháp lý

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T (T&T LAND)

http://ttland.com.vn/
Là Công ty thành viên 100% vốn góp của Tập đoàn T&T, là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Pháp Chế

Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp T&T (T&T LAND)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts