About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIDEC

Employment Information

Chuyên viên Pháp chế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Law / Legal Services
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn CEO

$ Competitive

 • Ha Noi | Quang Ninh

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 16,5 Tr - 18,7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi