language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên pháp lý dự án -Đối ngoại

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Trách nhiệm chính

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc phụ trách.

- Báo cáo công việc định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc phụ trách.

2. Thủ tục pháp lý dự án

- Đầu mối về các hoạt động đối ngoại, thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao;

- Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, tình hình xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án đang giải quyết tại các cơ quan thẩm quyền;

- Thu thập thông tin về tình hình chính sách giải quyết thủ tục pháp lý dự án của cơ quan thẩm quyền và tình hình pháp lý dự án của các đơn vị cùng lĩnh vực;

- Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý. Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao;

- Cập nhật và báo cáo các quy định pháp luật mới có khả năng tác động đến hoạt động của dự án đang phụ trách và chính sách pháp luật nói chung tác động đến hoạt động đầu tư Bất động sản.

3. Cập nhật thông tin và phân tích các chính sách pháp luật mới

Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động thủ tục, chính sách đầu tư dự án.

4 . Các công việc khác:

- Đề xuất phương pháp thực hiện hoặc cách thức giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp lý dự án trong quá trình triển khai của Công ty cho cấp quản lý và các Phòng ban Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc phụ trách.

- Báo cáo công việc định kì hoặc đột xuất theo chỉ thị của Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Job Requirement

1.      Bằng cấp:

-          Cử nhân chuyên ngành Luật.

-          Ưu tiên Hoàn thành chương trình đào tạo nghề Luật sư hoặc có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

2.      Có ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm trong công tác pháp lý dự án/ bất động sản.

3.      Kiến thức chuyên sâu trong một số lĩnh vực pháp luật: Đầu tư, bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp, thương mại quốc tế.

4.      Kỹ năng ngoại giao/giao tiếp/ Xây dựng mối quan hệ

5.      Kỹ năng làm việc nhóm

More Information

  • Age: 28 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster

http://ttgvn.com/careerCompany size: 1000
With the explosive growth in the past decade, Vietnam has proven itself to be worthy of attention by all the world’s largest companies. Samsung, Intel and...Detail

Chuyên viên pháp lý dự án -Đối ngoại

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts