About us

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

Employment Information

Chuyên viên Pháp lý dự án - Project Legal

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Law / Legal Services , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty CP Nhựa Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai