language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BÁN HÀNG QUA ĐỐI TÁC

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 20/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện và thúc đẩy chỉ tiêu phát triển mạng lưới đối tác

- Tìm kiếm và khai thác các đối tác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra

- Hỗ trợ đối tác trong việc phát triển thị trường

- Xây dựng tài liệu huấn luyện đội ngũ bán hàng và hỗ trợ các đối tác kinh doanh trong công tác bán hàng, thu hút khách hàng

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới hoạt động kinh doanh với đối tác (Hợp đồng, hoa hồng phí, chia sẻ doanh thu chi phí, …)

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý

Job Requirement

- Đại hoc chuyên ngành kinh tế, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan. 

- Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở trình độ khá.

- Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng tốt. 

- Có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ để hoàn thành công việc được giao .

- Chịu đựng áp lực công việc cao. 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BÁN HÀNG QUA ĐỐI TÁC

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts