About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Chuyên Viên Phát Triển Đào Tạo (Training And Development Officer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Education /Training , Human Resources , Finance / Investment
Experience 0 - 1 Years

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SUNHOUSE MIỀN NAM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh