About us

Monkey Việt Nam

Employment Information

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Education /Training
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Nhất Tín Logistics

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi