About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

Employment Information

Chuyên viên phát triển đối tác

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 03/10/2021
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Nhất Tín Logistics

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi