Chuyên Viên Phát Triển Giải Pháp Đào Tạo Thay Thế Cao Cấp

FE CREDIT
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/07/2021

Job Description

MỤC TIÊU

Phát triển và triển khai mẫu các gói giải pháp đào tạo thay thế ; phát triển các công cụ huấn luyện, kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm/ mô hình đào tạo nhằm tăng thay thế làm việc của bán hàng và thu hồi nợ.

GIAO TIẾP

Nội bộ VPB FC: Các phòng/ban khối trực tiếp và nội bộ Trung tâm đào tạo

 • Khảo sát nhu cầu đào tạo phòng/ban
 • Thống nhất các chỉ số về thay thế, hành vi, KPI để đánh giá
 • Phát triển chương trình phù hợp để triển khai
 • Hỗ trợ và chuyển giao cho Giảng viên thực hiện

Bên ngoài VPB FC: Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo

 • Triển khai các chương trình đào tạo khi cần thiết

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Làm việc với đối tác trong và ngoài để phân tích nhu cầu cải thiện thay thế
 • Làm việc với các bên liên quan để phát triển quy trình, hành vi và tiêu chuẩn cải thiện thay thế
 • Làm việc với các bên liên quan để phát triển quy trình, hành vi và tiêu chuẩn quản lý
 • Làm việc với các bên liên quan để xây dựng nền tảng, vận hành thử và đo lường hiệu quả
 • Phát triển các chương trình đào tạo, mô hình và giải pháp tăng thay thế
 • Cải thiện các chương trình, giải pháp hiện tại, để theo kịp nhu cầu của doanh nghiệp
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Job Requirement

Trình độ học vấn

 • Cử nhân các ngành liên quan đến kinh tế, tài chính

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 2 năm trong lĩnh vực đào tạo hoặc vị trí tương đương
 • Hiểu biết và bán hàng, thu hồi nợ và dịch vụ về Tài chính và Ngân hang là một lợi thế

Kỹ năng

 • Giao tiếp tốt cả viết và nói 2 ngôn ngữ Anh – Việt là một lợi thế
 • Thành thạo các phầm mềm văn phòng và các ứng dụng khác cho công việc
 • Thực tế và có năng suất làm việc cao
 • Học hỏi nhanh
 • Có thế mạnh về thuyết trỉnh chuyên nghiệp và dẫn giảng

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback