language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển hệ thống (Phát triển sản phẩm)

Công Ty CP Chứng Khoán VPS
Updated: 29/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Mục đích công việc
Phụ trách phát triển hệ thống phần mềm: Phần mềm cho khách hàng, nhân sự bán hàng, nhân sự hỗ trợ bán hàng
• Đánh giá hệ thống và yêu cầu hệ thống cho sản phẩm
• Quản trị và triển khai các dự án hệ thống: Xây yêu cầu hệ thống, đề xuất triển khai hệ thống, test, nghiệm thu hệ thống
• Khảo sát , đánh giá và đưa yêu cầu cải tiến hệ thống phần mềm
2. Trách nhiệm chính
- Tiếp nhận, đánh giá và đề xuất hệ thống đáp ứng yêu cầu sản phẩm
- Xây dựng tài liệu hệ thống cho sản phẩm: Tài liệu yêu cầu, tài liệu test, nghiệm thu, phân quyền, hướng dẫn người dung..
- Quản trị dự án hệ thống: Test, nghiệm thu, đưa vào vận hành
- Đánh giá, cải tiến hệ thống

Job Requirement

1. Có kiến thức thị trường chứng khoán và quy định pháp luật: Kiến thức về sản phẩm, hệ thống
2. Có kinh nghiệm về hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán, các sản phẩm tài chính, chứng khoán
3. Kỹ năng
- Kỹ năng lên kế hoạch và quản trị dự án
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng phân tích, tư duy logic
- Khả năng thích ứng với sự thay đổi

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

  Giới thiệu chung Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) - trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển hệ thống (Phát triển sản phẩm)

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts