About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1E024

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ha Nam

Nghe An

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Nam Dinh | Nghe An | Ninh Binh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Nam Dinh | Nghe An | Ninh Binh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Nam | Nam Dinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam | Nam Dinh | Ninh Binh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Nghe An

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Da Nang | Nghe An | Ha Tinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ninh Binh | Nghe An

WOORI BANK VIETNAM LIMITED

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Ha Nam

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Nghe An | An Giang | Quang Binh