About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2B008

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Quang Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Ba Ria-VT