About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2H001

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Quang Nam | Lam Dong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Lam Dong | Da Nang

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Nam Dinh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang