About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân - RB

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 2 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Nam Dinh | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi