About us

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

Employment Information

Chuyên viên Phát triển Khách hàng và Phân tích Tài chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn CEO

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Over 7 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi