language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng lớn - Hội sở

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

* Công tác phát triển kinh doanh:

 • Tác nghiệp, hỗ trợ, tư vấn cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho KH lớn thông qua việc thực hiện cấp hạn mức, xử lý các đề xuất cấp bảo lãnh, TTQT, ngoại tệ, tín dụng, tiền gửi…., xây dựng chinh sách khách hàng đối với các CN trong phạm vi được phân giao
 • Quản lý danh mục khách hàng, tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời của các CN trong phạm vi được phân giao
 • Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình kinh doanh theo sự phân công của cán bộ quản lý, phối hợp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng lớn trong phạm vi các CN được phân giao

* Công tác kế hoạch và chính sách:

 • Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch năm và đề xuất xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo và phân giao thực hiện kế hoạch đến từng CN trên hệ thống
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình hành động, chương trình kinh doanh của Khối KH lớn trong phạm vi được phân giao
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình hành động, chương trình kinh doanh của Khối KH lớn trong phạm vi được phân giao
 • Theo dõi, thống kê số liệu định kỳ và/hoặc đột xuất liên quan đến các lĩnh vực:

o Giá mua bán vốn

o Kết quả kinh doanh

o Tình hình hợp tác với các đối tác chiến lược

o Tình hình các nhóm nợ

o Nội dung khác theo sự chỉ đạo của cán bộ quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • Anh văn Bằng C trở lên hoặc tương đương
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng
 • Am hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa kinh doanh của các thị trường
 • Kỹ năng bán hàng, thuyết trình,  chăm sóc khách hàng
 • Ưu tiên các ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm tín dụng tại các ngân hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng lớn - Hội sở

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts