language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ

Ngân Hàng Phương Đông - OCB
Updated: 13/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Ứng viên có thể làm việc tại Trung tâm thẻ hoặc các chi nhánh của OCB

Ứng viên làm việc tại Trung tâm thẻ:
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mở và sử dụng thẻ tín dụng
- Liên kết và mở rộng mạng lưới cộng tác viên triển khai hoạt động bán thẻ tín dụng
- Nghiên cứu và đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng, các công cụ, chính sách hỗ trợ kinh doanh thẻ.

Ứng viên làm việc tại các chi nhánh của OCB:
- Tận dụng và khai thac khách hàng hiện hữu tại ĐVKD để bán thẻ tín dụng
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mở và sử dụng thẻ tín dụng
- Nghiên cứu và đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng, các công cụ, chính sách hỗ trợ kinh doanh thẻ.

Job Requirement

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học.
- Tin học văn phòng: Sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng.
- Năng động, nhiệt tình và có định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh thẻ
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng phối hợp với ĐVKD triển khai công tác bán chéo sản phẩm thẻ, khai thác khách hàng hiện hữu

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có hơn 115 điểm giao dịch trên toàn quốc, hiện diện ở tất cả các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm trong...Detail

Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts