language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển mạng lưới - CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 22/09/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary:

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 22/10/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện dự án phát triển mạng lưới theo kế hoạch hàng năm (mở mới, di dời, đóng cửa,…)
 • Thực hiện và phối hợp với các Phòng/Ban/TT liên quan để thực hiện hồ sơ liên quan đến việc phát triển mạng lưới (các loại hợp đồng, tờ trình, mẫu biểu, quyết định triển khai POS,…)
 • Thực hiện việc thanh toán các chi phí liên quan đến công tác phát triển mạng lưới
 • Theo dõi và đôn đốc các đơn vị làm thủ tục đến kỳ thanh toán, gia hạn hợp đồng
 • Báo cáo định kỳ hay đột xuất các nội dung yêu cầu liên quan đến mạng lưới
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo phân công của Giám đốc PTML

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành tài chính/ngân hàng, kinh tế, điện tử viễn thông
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: 
Hiểu biết lĩnh vực tài chính: các công ty tài chính trên thị trường, mạng lưới hoạt động và các sản phẩm triển khai.
- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu các vấn đề liên quan phát triển mạng lưới, hạ tầng mạng;
 • Hiểu biết về các luật nhà ở, luật doanh nghiệp, thuế;
 • Hiểu biết về nhận diện thương hiệu của công ty.

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc, tuân thủ quy định, gắn bó với tổ chức;
 • Năng lực chung: triển khai xuất sắc, khả năng chủ động trong công việc, khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, khả năng hiểu biết về tổ chức, khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức, khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả.
 • Năng lực chuyên môn: khả năng giao tiếp và truyền thông, khả năng phân tích và định lượng, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng quản lý quá trình triển khai công việc.

5. Các yêu cầu khác: Năng động, nhiệt huyết, hòa đồng, trung thực, chấp nhận đi công tác (nếu có)

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển mạng lưới - CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts