language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phát Triển Mạng Lưới Doanh Nghiệp (Bình Dương- Đồng Nai)

FE Credit
Updated: 14/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với tất cả Doanh nghiệp, Công ty, Nhà Máy tại Khu vực đảm nhận thông qua Công đoàn cơ sở hoặc Phòng Nhân sự
- Xác định mức độ tiềm năng của Doanh nghiệp cũng như khả năng cho vay
- Thương lượng và ký kết hợp đồng hợp tác
- Theo dõi tình hình cho vay và giải ngân tại Doanh nghiệp thông qua hệ thống và đội ngũ tư vấn trực tiếp

Job Requirement

- Ít nhất 2-3 kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác ở cấp Doanh nghiệp (không yêu cầu bắt buộc có kinh nghiệm trong mảng Tài Chính - Ngân hàng)
- Có kỹ năng thương lượng và tiếp cận Quản lý cấp cao tại các Doanh nghiệp, Công ty, Nhà máy, Ban Quản lý Khu công nghiệp.
- Không yêu cầu phải có kinh nghiệm trong mảng Tín dụng, Tài chính Tiêu dùng, Ngân hàng
- Có tố chất và đam mê mục tiêu kinh doanh

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

FE Credit

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Phát Triển Mạng Lưới Doanh Nghiệp (Bình Dương- Đồng Nai)

FE Credit

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts