language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phát Triển Mạng Lưới - Khối Mạng Lưới Và QLCL

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 07/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện/phối hợp Chi nhánh (CN)/Phòng giao dịch (PGD) tìm kiếm địa điểm phát triển mạng lưới (PTML)
 • Thu thập thông tin về địa bàn để thực hiện phân tích, nhằm đánh giá tiềm năng PTML; xây dựng đề án thành lập mới, di chuyển CN, PGD
 • Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai di chuyển, mở mới CN, PGD
 • Quản lý địa điểm, thông tin hợp đồng thuê địa điểm của hệ thống CN, PGD để điều chỉnh giá, gia hạn hợp đồng …
 • Thực hiện giám sát cơ sở vật chất, hình ảnh bên ngoài của hệ thống CN/PGD; Giám sát công tác cải tạo sửa chữa CN, PGD

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng anh TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
 • Có hiểu biết về thị trưởng bất động sản, am hiểu kinh tế xã hội của các vùng, lãnh thổ…
 • Hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật…

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Phát Triển Mạng Lưới - Khối Mạng Lưới Và QLCL

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts