About us

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

Employment Information

Chuyên viên Phát triển mặt bằng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Restaurant / Hotel , Real Estate
Experience 1 - 3 Years

Công ty Cổ phần Quốc tế Homefarm

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong

Công ty Cổ phần KOSY

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONSEN FUJI

$ 17 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Thai Nguyen | Vinh Phuc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

BRG Group

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi