language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên phát triển mô hình rủi ro tín dụng (Risk Modeling Specialist)

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

* Mục tiêu:

 • Xây dựng và triển khai các mô hình rủi tín dụng vào thẩm định, bán chéo, thu hồi nợ.

* Nhiệm vụ chính:

 • Thu thập/xử lí dữ liệu, phát triển và triển khai các mô hình rủi ro (Scorecard) áp dụng cho khách hàng vay tiêu dùng bao gồm: application score, behavior score, collection score nhằm hỗ trợ phê duyệt, bán chéo, thu hồi nợ.
 • Theo dõi đánh giá và kiểm định mô hình định kỳ, kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo khả năng phân biệt và đánh giá khách hàng của mô hình luôn được tốt nhất.
 • Phân tích dữ liệu và đề xuất các chiến lược sử dụng mô hình phục vụ các mục tiêu kinh doanh hiệu quả.
 • Phối hợp bộ phận CNTT để đưa mô hình vào vận hành.
 • Kiểm định, phân tích, đánh giá hiệu quả của các mô hình bên ngoài.
 • Thực hiện các phân tích khác theo yêu cầu từ cấp quản lí.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Toán, CNTT, toán tài chính, toán ứng dụng, thống kê, toán kinh tế, khoa học dữ liệu.

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng .

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt, kĩ năng nói và viết tiếng Anh cơ bản.
 • Có kiến thức về thống kê, xây dựng mô hình dự đoán, sử dụng và ứng dụng phân tích hồi quy.
 • Thành thạo MS Office, SQL.
 • Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ/ngôn ngữ xử lý dữ liệu, thống kê và xây dựng mô hình như Python, R, SAS, SPSS….

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Chuyên viên phát triển mô hình rủi ro tín dụng (Risk Modeling Specialist)

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

HD Saison Finance Co., Ltd

Employment Information

Chuyên viên phát triển mô hình rủi ro tín dụng (Risk Modeling Specialist)

Location