language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển năng lực bán hàng (Tech Sales supervisor)

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Updated: 03/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Hotline: 024 399 22948

Web tuyển dụng: http://tuyendung.habeco.com.vn/

- Hỗ trợ Tech Sales Manager đưa ra quy trình làm việc của đội ngũ bán hàng

- Hỗ trợ Tech Sales Manager soạn các tài liệu training cho anh em bán hàng để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng

- Hỗ trợ Tech Sales Manager training cho anh em Sales (internal + outsourcing)

- Hỗ trợ Tech Sales Manager Làm việc với các trưởng phòng ban (Bán hàng/hỗ trợ bán hàng) để thiết lập các KPIs cho đội ngũ bán hàng và hỗ trợ bán hàng (TMKT/RTM/PPM/Solution/Logistics…)

- Hỗ trợ Tech Sales Manager đưa ra kết quả KPIs của các phòng ban (Bán hàng/hỗ trợ bán hàng)

- Hỗ trợ Tech Sales Manager làm việc với bộ phận Commercial IT để áp dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho việc bán hàng (định vị GPS) cho Sales/PG

Job Requirement

- Có kiến thức nhân sự + đào tạo + quy trình hệ thống bán hàng của công ty FMCG

- Nhiệt tình, có tầm nhìn chiến lược, tâm huyết

- Background: HR (FMCG), Training, Sales

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

https://www.habeco.com.vn/
Tiền thân của  Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội  là Nhà máy bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890, là khởi đầu...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển năng lực bán hàng (Tech Sales supervisor)

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts