About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Phát Triển Quản Trị Hệ Thống Báo Cáo

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 23/01/2021
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network

Location

Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Cổ phần HiSmile Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi