language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá và phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHBL trên toàn hệ thống:
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, phù hợp với từng phân khúc thị trường và đối tượng KHBL;
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHBL;
- Tham mưu, đề xuất lãi suất huy động, lãi suất cấp tín dụng, phí dịch vụ đối với các dòng sản phẩm bán lẻ và chính sách đặc thù đối với KHBL chiến lược;
- Nghiên cứu KHBL, nghiên cứu thị trường và xây dựng, phát triển các chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ bán lẻ;
- Đầu mối xây dựng, triển khai các chương trình khuyến mại và thi đua nội bộ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bán lẻ;
- Đánh giá hiệu quả của các chính sách, sản phẩm, dịch vụ bán lẻ để kịp thời phát hiện các rủi ro, kẽ hở và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh;
- Xây dựng, cập nhật thường xuyên bộ công cụ, tài liệu hỗ trợ, cẩm nang sản phẩm phục vụ cho hoạt động kinh doanh KHBL;
- Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nghiệp vụ về các chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHBL cho các ĐVKD trên toàn hệ thống.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ:
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác nghiên cứu, đánh giá, phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHBL trên toàn hệ thống;
- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản nội bộ của OceanBank và bên ngoài hệ thống liên quan đến lĩnh vực công tác.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và theo các quy định nội bộ khác của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, marketing, quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm bán lẻ tại các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng
- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn phòng thành thạo

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về phát triển sản phẩm bán lẻ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, am hiểu các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ tại các ngân hàng thương mại
- Hiểu biết các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
- Kỹ năng:
+) Thực hiện công việc tốt;
+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;
+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;
+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;
+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts