language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Chứng khoán

Công Ty CP Chứng Khoán VPS
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Hoàn thiện mô tả sản phẩm, thống nhất ý kiến các đơn vị nghiệp vụ

Hoàn thiện các quy trình, chính sách, biểu mẫu Nghiệp vụ vận hành

Hoàn thiện yêu cầu phần mềm, thống nhất ý kiến các đơn vị nghiệp vụ, xây dựng kịch bản test, test phần mềm, bàn giao nghiệp vụ, xây dựng biên bản nghiệm thu, hiệu chỉnh quy trình – biểu mẫu – chính sách (nếu cần)

Theo dõi, giám sát việc vận hành chính sách, phần mềm. cập nhật, bổ sung các yêu cầu mới phát sinh phù hợp thực tế giao dịch

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề có liên quan đến sản phẩm, có bao gồm các yêu cầu ngoại lệ từ KH/đơn vị bán/nghiệp vụ và/hoặc phòng ban khác

Xử lý các công việc khác theo phân công của CBQL

Job Requirement

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngàng tài chính ngân hàng, bảo hiểm

Làm việc tại các vị trí phù hợp với nhu cầu công việc:

- Mảng chứng khoán: có kinh nghiệm liên quan đến giao dịch chứng khoán, dịch vụ tài chính, lưu ký, kế toán giao dịch, dịch vụ khách hàng…(nếu đã tham gia dự án phần mềm là một lợi thế)

- Mảng ngân hàng: có kinh nghiệm liên quan đến giao dịch viên ngân hang, hỗ trợ tín dụng, thẩm định – phê duyệt tín dụng… (nếu đã tham gia dự án phầm mềm là một lợi thế)

- Mảng khác: yêu cầu nhanh nhẹn, ưu thích công việc, có khả năng tư duy và logic các vấn đề nhanh nhạy

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, excel, power point, outlook.. 

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Có khả năng xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý

Đam mê công việc, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của công việc/yêu cầu mới của công việc

Khả năng diễn đạt mạch lạc – tự tin trong giao tiếp, chủ động với công việc

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

  Giới thiệu chung Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) - trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam...Detail

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Chứng khoán

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts