About us

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Employment Information

Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ số

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 3 Years

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi