Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Khách hàng cá nhân

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/11/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thiết lập các Mục tiêu của Bộ phận/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị và giám sát thực hiện
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp quy, chính sách của Nhà nước về hoạt động ngân hàng, thương mại, quản lý rủi ro để xây dựng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Khối KHCN phù hợp với các quyết định, chính sách và chiến lược kinh doanh của MB cũng như pháp luật của Nhà nước
 • Tiến hành các hoạt động nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tiếp xúc và survey các đơn vị kinh doanh cũng như các phòng ban Hội sở khác nhằm xây dựng các ý tưởng, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm khách hàng cá nhân theo nhu cầu thị trường, theo từng phân khúc khách hàng và khu vực địa lý trên cơ sở phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và định hướng chiến lược của MB. Quản lý việc triển khai thí điểm các sản phẩm mới tại các chi nhánh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong toàn Ngân hàng phục vụ nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa sản phẩm, bán chéo sản phẩm nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Phối hợp với phòng Truyền thông lên ngân sách, xây dựng và thực hiện các chương trình marketing phục vụ launching, rebranding các sản phẩm KHCN
 • Định kỳ kiểm tra hoàn thiện các sản phẩm, chính sách để ban hành đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao tính cạnh tranh. Thường xuyên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cung cấp văn bản tài liệu về chính sách sản phẩm cho các đơn vị kinh doanh và các phòng ban Hội sở có liên quan
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Phát triển sản phẩm
 • Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm thực tế, tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại mảng công việc tương đương 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Competitive

 • Ha Noi
 • Ho Chi Minh
 • Nationwide

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Competitive

 • Ha Noi
Feedback