language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Updated: 24/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng mới hoặc danh mục sản phẩm hiện có.
 • Nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với các đơn vị phòng ban đơn vị để phát triển, xây dựng sản phẩm và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, đánh giá mức độ hiệu quả có những điều chính phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
 • Phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, …để làm cơ sở xây dựng sản phẩm tín dụng mới, cải tiến các sản phẩm tín dụng.
 • Xây dựng và soạn thảo các văn bản quy định, thể lệ sản phẩm, quy trình bán sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng kênh bán hàng và định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh của Mcredit trong từng thời kỳ.
 • Triển khai chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm tín dụng mới và sản phẩm hiện có.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định chính sách, quy định, quy trình sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu.
 • Quản lý danh mục sản phẩm: định kỳ phân tích, đánh giá và báo cáo các chỉ tiêu tài chính của sản phẩm, xây dựng và đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối danh mục sản phẩm theo các tiêu chí được giao.

Job Requirement

 • Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và thúc đẩy bán hàng về sản phẩm tín dụng;
 • Kiến thức về pháp luật, hiểu biết các quy định của Ngân hàng nhà nước liên quan đến sản phẩm tín dụng.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh
 • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp ngành tài chính ngân hàng mảng phát triển sản phẩm từ 02- 03 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm chuyên môn phát triển sản phẩm từ 01 năm trở lên, kiểm toán tại Big 4 là lợi thế.
 • Có thể soạn thảo và dịch văn bản bằng tiếng Anh tốt.
 • Giao tiếp tiếng anh khá
 • Ưu tiên ứng viên hiểu và có khả năng vận dụng sáng tạo các khái niệm, quy luật, quy trình của lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong việc thiết kế sản phẩm và xây dựng quy trình vận hành sản phẩm.
 • Sử dụng thanh thạo MS Excel, Visio, Project, Powerpoint, Word….
 • Có khả năng xử lý dữ liệu để phân tích, tổng hợp, thiết kế báo cáo; tài liệu sản phẩm.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts