language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm số (Digital Banking)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai các sản phẩm/dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống của MB trên kênh số của MB (bao gồm: Internet, Mobile, SMS, Website,...)
 • Thực hiện xây dựng các sản phẩm/dịch vụ mới trên kênh Ngân hàng số của MB trên cơ sở nghiên cứu đề xuất của phòng và yêu cầu của các đơn vị kinh doanh theo phê duyệt của Giám đốc trung tâm.
 • Triển khai nghiên cứu và triển khai marketing các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của MB trên kênh số.
 • Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm NHĐT

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Điện tử viễn thông/ Kinh tế/ Ngân hàng.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 500 hoặc chứng chỉ tương đương

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm số (Digital Banking)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts