About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

Employment Information

Chuyên viên phát triển Sản phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH PNK

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi