About us

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

Employment Information

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Executive management
Experience 2 - 5 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

KFC Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

EASY CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh