language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Updated: 20/08/2019

Employment Information

Job Description

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất các phương án thực hiện triển khai tại từng thị trường tỉnh chỉ định.
- Đảm bảo việc thực thi setup tỉnh mới (nhân sự: đào tạo, hướng dẫn kèm cặp, thực thi, quản lý hiệu quả, bám sát lộ trình,... ) đúng tiến độ và yêu cầu.
- Tìm kiếm, tiếp cận, mở rộng khách hàng khu vực - tạo ra cách làm phù hợp để nhân rộng chiếm lĩnh thị trường tỉnh triển khai.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để đảm bảo mục tiêu được giao
- Báo cáo tiến độ và kết quả công việc theo quy định
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm setup các thị trường tỉnh / hoặc kinh nghiệm làm kênh offline từ 1 năm trở lên.
- Là người máu lửa, quyết liệt, đảm bảo deadline và các yêu cầu công việc.
- Giao tiếp tốt, kiên trì, kèm cặp hướng dẫn
- Sức khỏe tốt, ở tỉnh thường xuyên.
- Nam trên 21 tuổi.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 21 - 30
  • Job type : Permanent

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts