About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Chuyên viên Phát triển thị trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS

$ Over 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 17 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi