language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phát triển Tổ chức Cao cấp (Cấp 3)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 19/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking, Human Resources

  Deadline to apply: 13/03/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Là chức danh chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm giúp việc cho các chức danh quản lý thông qua việc chủ trì, nghiên cứu, tham mưu cho Trưởng đơn vị trong công tác tổ chức bộ máy, thiết kế công việc,... của toàn hệ thống.
 • Ngoài ra, chức danh này còn có trách nhiệm kiểm soát công việc và phụ trách nhóm Chuyên viên phát triển tổ chức cấp dưới theo phạm vi công việc được phân công.
 • Tổ chức triển khai công tác về tổ chức bộ máy: Đánh giá ưu nhược điểm của mô hình tổ chức bộ máy hiện tại của SHB, của từng đơn vị để đề xuất phương án trình thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể làm cơ sở bố trí, sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến lược của SHB và xu hướng về tổ chức bộ máy trên thị trường;
 • Chủ trì triển khai thiết kế công việc, gồm: chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh, bậc công việc, hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh; tiêu chí đánh giá công việc phù hợp với chiến lược định hướng kinh doanh của SHB trong từng thời kì. Đưa ra được các tư vấn, giải đáp vướng mắc trong các tình huống khó/phức tạp trong quá trình đơn vị triển khai xây dựng;
 • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng khung nội dung các quy trình, quy định về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, hệ thống tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá và rà soát cập nhật kịp thời khi có điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Phân công công việc cho Chuyên viên cấp thấp hơn triển khai công việc chi tiết;
 • Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình, quy định đã ban hành đảm bảo tính tuân thủ, kịp thời phát hiện các vi phạm quy trình chuyên môn nghiệp vụ;
 • Chủ trì đề xuất và làm việc với các đối tác tư vấn nhân sự về công tác phát triển tổ chức;
 • Dự báo tốt xu hướng phát triển mới trên thị trường trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, thiết kế công việc trong nước/quốc tế để kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp tại SHB;
 • Kiểm soát được nội dung, tiến độ công việc của CV cấp dưới theo mảng nghiệp vụ được phân công quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Bảo hiểm)
 • Chứng chỉ về nghiệp vụ:
 • Chứng chỉ xây dựng hệ thống đánh giá KPI
 • Chứng chỉ Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất lao động/ĐG
 • Chứng chỉ Quản trị nhân sự chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Tối thiểu 06 năm
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý cấp Nhóm/tổ từ 3 - 5 người trở lên
 • Nắm được kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
 • Nắm vững kiến thức về hoạt động quản trị nhân sự
 • Hiểu và nắm được kiến thức về: Luật lao động, Luật việc làm
 • Nắm được kiến thức xã hội có liên quan đến hoạt động Đánh giá nhân sự

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phát triển Tổ chức Cao cấp (Cấp 3)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts