About us

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

Employment Information

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (.NET)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Education /Training , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ricons Construction Investment JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

EQuest Education Group (EQG)

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh