language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hồ Chí Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra lại tất cả thông tin đã hoàn thành ở các bước trước liên quan đến hồ sơ vay
- Yêu cầu bổ sung thông tin thẩm định điện thoại/ thực địa/ thẩm tra để phục vụ việc phê duyệt
- Phê duyệt khoản vay đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và chính sách tín dụng của LFVN
- Đánh giá và đề xuất ý kiến về hồ sơ thẩm định trước khi trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp vượt thẩm quyền phê duyệt cá nhân
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, đầu tư, kế toán, quản trị kinh doanh...
- Am hiểu về hoạt động tín dụng, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tín dụng, kinh nghiệm liên quan đến công tác phê duyệt khách hàng tối thiểu 01 năm .
-  Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phê duyệt tín chấp tại các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hồ Chí Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts