About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên - Phòng Kế hoạch hiệu suất - Khối Quản trị tài chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ Competitive

  • Ha Noi