Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Chuyên viên phòng mua hàng / Purchasing Specialist

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Location

Can Tho

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/03/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1.Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đáp ứng yêu cầu dự án

To find the suitable sources for project’s demand.

· Kết hợp với những đơn vị liên quan để đánh giá và lựa chọn nhà sản xuất phù hợp theo tiêu chí dự án để trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

Co-operating with relevant units to evaluate and select the suitable manufacturers due to project's criteria and submitting to BOM’s approval.

· Lưu trữ hồ sơ và cung cấp cho các bộ phận liên quan khi có yêu cầu.

Storing and providing the information for other departments when having a requirement.

2. Cập nhật nguyên liệu theo công thức để thẩm định giá

Update materials mentioned in formula to evaluate the price.

· Các báo giá từ các nhà cung cấp đã được chọn.

Getting the quotations from approved suppliers.

· Cung cấp thông tin đến bộ phận giá thành để thực hiện thẩm định tài chính cho dự án.

Providing information to implement the financial assessment..

3. Cung cấp hồ sơ cho các đơn vị liên quan để tiến hành công tác đăng ký và nghiên cứu.

Providing documents to relevant units for registration and research.

4. Hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác đánh giá chất lượng nguyên liệu.

Completing documents using for quality assessment.

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Dược sĩ.

Bachelor of Economics, International Business, Pharmacist

- Có kiến thức về ngành dược là một lợi thế.  

Having knowledge of pharmacy is an advantage.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Use Office Information Technology proficiently.

- Tiếng Anh giao tiếp và soạn thảo văn bản song ngữ.  Biết tiếng Nhật là lợi thế 

Communication in English language and make a writing in dual-language. Knowing Japanese language is an advantage.

Trung thực, năng động, có khả năng thương lượng, có trách nhiệm trong công việc và tinh thần làm việc nhóm tốt.

Be honest, dynamic, responsible for work and have good team spirit.

More Information

 • Age: 25 - 35
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs