About us

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Phòng Nghiệp Vụ Chứng Khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần CQ TDT Asia

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

$ Competitive

  • Ha Noi