language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Phòng Quản Lý Tài Sản

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống quản lý tài sản: đăng ký, điều chỉnh thông tin tài sản trên toàn bộ văn phòng toàn quốc

- Hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý Quy Trình & Thuê văn phòng trong việc định kỳ kiểm tra, đối chiếu số liệu liên quan việc quản lý tài sản (ghi nhận trên hệ thống quản lý tài sản, kiểm tra tình trạng bảo dưỡng sử dụng thực tế và thực hiện kiểm kê tài sản hằng năm)

- Liên hệ Ban quản lý tòa nhà các chi nhánh và theo dõi các công việc liên quan dịch vụ thuê văn phòng và vận hành tòa nhà (đăng ký thi công, theo dõi sửa chữa bảo trì định kỳ của tòa nhà, thanh toán điện nước…)

- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu chi phí thường niên của Bộ phận theo ngân sách được duyệt và các báo cáo hoạt động của bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, năng động

- Tin học văn phòng tốt

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Phòng Quản Lý Tài Sản

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts