language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng - Khối KHCN

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- 'Thực hiện nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng theo sản phẩm dịch vụ phụ trách

- 'Xây dựng, tổ chức các chương trình Marketing sản phẩm, dịch vụ trên phạm vi toàn hàng/vùng theo sản phẩm dịch vụ phụ trách

- 'Xây dựng, cải tiến các Quy trình dịch vụ theo sản phẩm dịch vụ phụ trách

- 'Quản lý danh mục sản phẩm và chịu trách nhiệm về hiệu quả sản phẩm đối với sản phẩm dịch vụ phụ trách

- 'Triển khai xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng; tổ chức triển khai trên toàn hệ thống

- 'Hỗ trợ triển khai và thúc đẩy bán sản phẩm đối với sản phẩm dịch vụ phụ trách

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính/Tiền tệ/Ngân hàng; Hiểu biết và nắm vững các sản phẩm KHCN

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng tối thiểu 3 năm, trong đó có tối thiểu 1 năm làm việc trong mảng phát triển sản phẩm hoặc 2 năm trong mảng phát triển kinh doanh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Phòng Sản phẩm & Trải nghiệm khách hàng - Khối KHCN

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts