About us

Tập Đoàn TECOMEN

Employment Information

Chuyên Viên Product MKT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Household / Personal Care , Biotechnology , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt Sing

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Lao Cai | Yen Bai

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

 • Ha Noi

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi

IDS Medical Systems (Vietnam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 44 Tr - 59,4 Tr VND

 • Ha Noi