About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

Employment Information

Chuyên Viên QS Xây Dựng (Làm Việc Tại Khánh Hòa)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/01/2021
Industry Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Khanh Hoa

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Khanh Hoa

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Khanh Hoa