language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên QS

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Updated: 24/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch cá nhân theo tuần, tháng, quý, năm theo quy định của công ty và thực hiện theo phê duyệt của Trưởng Ban/ Phó Ban QLDA.

2. Lập, quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các đơn vị chuyên quản hoặc của công ty khi được giao (kế hoạch tuần, tháng, quý, năm của Phòng, Ban).

3. Chủ trì Quản lý toàn bộ các công việc liên quan đến công tác kế hoạch gồm: Lập, phối hợp ban hành, kiểm soát hệ thống quy định, quy trình triển khai kế hoạch trong Ban QLDA, Phòng XD; tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Ban QLDA, Phòng XD, công ty; quản lý điều hành kế hoạch, tổng kết đánh giá kế hoạch (tuần, tháng, năm, 5 năm) của Phòng XD, Công ty;

4. Lập kế hoạch nguồn chi phí hàng năm, kiểm soát hàng tháng báo cáo Phòng XD, Ban điều hành; tham gia hạch toán hiệu quả kinh tế dự án đầu tư giai đoạn tìm kiếm dự án; tham gia Phân tích đánh giá kết quả dự án sau khi hoàn thành;

5. Tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế, tổng dự toán và phương án kinh doanh;

6. Tham gia lập KHĐT, HSMT, công tác chọn thầu theo phân công.

7. Quản lý việc thực hiện hợp đồng kinh tế với các đối tác trong phạm vi chức năng được phân công của phòng.

8. Kiểm soát Tổng dự toán, dự toán của dự án, gói thầu cũng như sản lượng thanh quyết toán. Kiểm tra xác nhận phần giá trị trong hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu;

9. Chủ động liên hệ với các Đơn vị có liên quan trong Công ty và các đơn vị tham gia dự án (các nhà tư vấn, các nhà thầu thi công, các cơ quan quản lý…) để xử lý công việc;

10. Nhắc nhở các thành viên của Ban QLDA hoàn thành đúng các tiến độ đã được xác định trong biên bản họp giao ban Ban QLDA, họp Phòng Quản lý XD với các bộ phận khác.

11. Hỗ trợ các nhân viên mới Ban QLDA hòa nhập (nếu có).

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác, các nhiệm vụ phát sinh phục vụ công việc toàn Ban QLDA do Trưởng/Phó Ban QLDA giao.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan

- Có kiến thức tổng quan về xây dựng, vật liệu xây dựng

- Khả năng giao tiếp, phối hợp và xử lý tình huống tốt

Làm việc tại: Số 27 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 45
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

http://www.diaocvanxuan.com.vn/Company size: 100-499
VẠN XUÂN GROUP được thành lập và phát triển với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên QS

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Employment Information

Chuyên Viên QS

Location